انتشارات نگارینه   ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ، ۷ خرداد ۱۳۹۲

انتشارات نگارینه

نشر نگارینه با مدیریت منصور جام‌شیر، در سال 1377پروانه‌ی نشر به شماره‌ی 3208 را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد و به صورت رسمی کار نشر کتاب‌های خود را ادامه داد. هم‌چنین این انتشارات دارای پروانه‌ی شماره‌ی 4025 اتحادیه‌ی صنف ناشران و كتابفروشان می‌باشد.

 

 

 

 

به نام خدای مهربان

 

مـن یـارِ مـهـربـانـم

دانـا و خـوش بیـانم

گویـم سُخن فراوان

بـا آن که بی‌زبـانـم

پـندت دهم فـراوان

مـن یـار پـنـد دانـم

من دوستی هُنرمند

بـا سود بـی‌زیـانـم

از من مباش غافل

مـن یـارِ مهـربـانـم

 

از هنگامی که خط پدید آمد، تمدن بشری نیز آغاز شد و انسان توانست تجربه‌های خود را به نسلهای آینده منتقل کند، یا به عبارتی کتاب پدیدار شد، سرعت پیشرفت علوم و فنون در تمامی زمینهها حتی روابط اجتماعی شروع به رشد کرد و هرچه گسترش کتاب و کتابخوانی افزایش یافت سرعت انتقال این تجربهها بیشتر شد. کتاب و کتابخوانی در رشد و نمو تمدن بشری نقش بسزایی دارد و هنوز هم این نقش را حفظ کرده است و در آینده نیز، حتی با گسترش رسانههای گوناگون الکترونیکی و مشابه این نقش را خواهد داشت.

پس اگر از خردسالی به کودکان کتاب دیدن و کتاب خواندن آموخته شود و این کار عادت گردد، او را با تجربههایی بشریت آشنا کرده و پنجرهای به روی او گشودهایم که آینده بهتری برای خود بسازد. از طرفی دیگر با کتابخوانی هوش اکتسابی آن‌ها افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و با فکر کردن آشنا خواهند شد. همان‌طور که گفته شد کتاب، این دوست مهربان، اندوختهی هزاران سال تجربه و دانش بشری را به آسانی در اختیار خوانندگان خود میگذارد، آموخته‌ها، علوم، هنر و فرهنگهای گوناگون را بدون هیچ محدودیتی، فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمانی به انسانها منتقل میکند. این ثروت بسیار ارزشمند، بزرگ و جاویدان است. در واقع انسان با مطالعهی کتاب بر دوش پیشینیان میایستد تا افقهای وسیعتری را مشاهده نماید.

خواندن کتاب در رشد و شکوفایی اندیشههای انسانی نقش با ارزشی دارد. یکی از بهترین چیزهایی که کتاب به انسانها میآموزد، این است که نخست باید فکر کرد سپس کاری را انجام داد و این روش سبب پیروزی در کار و بهروزی در زندگی خواهد شد. اگر کودکان خواندن کتاب را پیگیری نمایند و این عادت پسندیده را اساس زندگی بدانند، در آینده انسانهای پیروز و موفقی خواهند شد و جامعهای پیشرفته و سرشار از صلح و دوستی ساخته خواهد شد. از سوی دیگر اگر کتابخوانی عادت شود، مدت زمان کتاب خواندن بسیار سودمندتر از وقتهایی است که برای تفریح‌‌های کاذب یا خدای ناکرده ناسالم تلف می‌‌شود. به هر حال باید توجّه داشت کودکان بیشتر از عملکرد ما می‌آموزند تا پند و اندرزها، بنابراین رفتار پسندیدهی کتابخوانی را با عمل به آن‌ها یاد دهیم و تفکر خود را نیز همیشه به روز نماییم.

ما در جشنها و به مناسبتهای گوناگون، برای نشان دادن مُحبت خود به دوستان و آشنایان هدیه میدهیم، چه خوب است این هدیه در گسترش فرهنگ و دانش بشری نقش داشته باشد، فراموش نکنیم همیشه کتاب بهترین هدیه است.

مهمترین فعالیت این انتشارات در حوزهی كتاب کودک و نوجوان است و در حوزه‌های ادبیات، آموزش و هنر برای بزرگسالان نیز فعال میباشد.

این انتشارات با بهرهگیری از هنرمندان تصویرساز، نویسنده و شاعران  کودک و نوجوان، طراحگرافیک، مترجم، ویراستار و با بهکارگیری از متخصصان برجسته در زمینهی آمادهسازی، اجرایکامپیوتری، لیتوگرافی، چاپ، صحافی و حجمسازی کوشش میکند کتابهایی با محتوا و زیبا برای آیندهسازان این سرزمین فراهم‌آورد.

افتخار این انتشارات، بهکارگیری نیروی جوان در بخشهای گوناگون است و هم‌چنان از استعداد جوانان استقبال مینماید.

انتشارات نگارینه همواره خواهان ارتباط با خوانندگان گرامی کتاب‌‌های خود می‌باشد. انتشارات نگارینه در رسانهی رایانهای خود نیز با سادگی در طراحی میکوشد اطلاعرسانی کافی را به مخاطبان خود انتقال دهد.

مخاطب گرامی، شما با دیدن این رسانهی رایانهای و اطلاعات آن با کتابهای انتشار یافتهی نشر نگارینه آشنا میشوید و با بازدید خود ما را نیز در بهبود هر چه بیشتر آن تشویق میفرمایید. امید است با ارایهی پیشنهاد و انتقاد خود با هر امکانی که مایل هستید (پست الکترونیکی، پست عادی، تلفن و نمابر) نشر نگارینه را در بهبود کار انتشار کتاب خشنود سازید.

 
بازگشت